Abadžija, taščija, ćurčija…

(Karl Gebel: „Ostaci kapije Eugena Savojskog u Beogradu”, akvarel, 1865.)

Jednog jutra stanovnik beogradske varoši uposlen u čaršiji popio je kafu sedeći sa komšijama ispod ćepenka svog dućana dok je čitava čaršija mirisala na proizvode iz ekmekdžinica i simidžinica. Nakon ispijanja kafe započeo je svoj dogramadžijski posao zajedno sa mnoštvom svojih kolega, a čaršija se budila postepeno uz zvuk alata koji su koristile baltadžije, kaikčije, kalkandžije, terzije, kondžalije, teldžije, taščije i drugi. U pauzi bi se zasladili sedeći na asuri kod dženedžije uz čašicu razgovora i čaj ili kafu …. Da li znate šta znače nazivi pomenutih zanimanja?

Stari nazivi za zanate koji su preuzeti iz osmanskog turskog jezika i dalje su se koristili u beogradskoj čaršiji u drugoj polovini XIX veka. U protokolima sveštenika Saborne crkve sreću se sledeći nazivi zanimanja:

 • abadžija (onaj koji izrađuje  predmete od abe)
 • asurdžija (onaj koji proizvodi asure)
 • aščija (kuvar)
 • baltadžija (onaj koji proizvodi sekire)
 • balukdžija (ribar)
 • bojadžija (farbar)
 • dogramadžija / dogramidžija (stolar, drvodelja)
 • duvar(a)džija (zidar)
 • đumrukdžija (carinik)
 • ekmedžija (pekar)
 • kaikčija (čamdžija, krmar)
 • kalkančija (sedlar)
 • kapakdžija (zanatlija koji proizvodi poklopce (za burad))
 • kasnak (zanatlija koji je proizvodio  obruče za burad)
 • kujundžija (zanatlija koji izrađuje predmete od zlata i srebra)
 • mumdžija (svećar)
 • mutavdžija (zanatlija koji izrađuje predmete od kostreti)
 • simidžija (pekar koji proizvodi simite-đevreke)
 • teldžija (onaj koji izrađuje žice)
 • taščija (kamenorezac, klesar)
 • tenećedžija (limar)
 • terlukčija (zanatlija koji proizvodi papuče)
 • tutundžija (onaj koji se bavi duvanom)
 • tufekdžija (puškar, zanatlija koji popravlja puške)
 • ćurčija (onaj koji proizvodi  predmete od krzna)
 • frčadžija (onaj koji proizvodi četke)
 • futadžija (onaj koji proizvodi fute, kecelje,zastirače)
 • čarukčija (opančar)
 • čekrkčija (zanatlija koji proizvodi čekrke i predmete od drveta)
 • čibukčija (zanatlija koji proizvodi čibuke)
 • džanedžija (naj koji proizvodi halvu ili “hranu za dušu”)
 • šešandžija (zanatlija koji čisti puške)
 • bardakčija (zanatlija koji pravi glineno posuđe)
 • kondžalija (onaj koji izrađuje čarape i obuću)
 • kuršumlija (onaj koji izrađuje puščana zrna)
 • ušurli(j)a (onaj koji melje žito/imalac mlina)
 • bazrđanbaša ((glavni) trgovac)
 • saraf baši (zlatar, onaj koji razmenjuje stranu valutu i bavi se prometom vrednosti)
 • terzibaša (glavni krojački majstor)
Piše: Irena Kolaj Ristanović Izvor: Zbirka crkvenih matičnih knjiga (=ZCMK), Saborna crkva u Beogradu (1816-1878), knj. 1-45.