Nova knjiga u izdanju Društva za urbanu istoriju u štampi!!!

Nova knjiga Društva za urbanu istoriju ušla je u štampu. “Потера 1915: Један немачки ратни албум из Србија”/”DIE Jagd 1915: Ein deutsches Kriegsalbum aus Serbien” album je fotografija koje je, tokom Prvog svetskog rata, slikao jedan od pripadnika elitnog dela nemačke vojske- Alpskog korpusa. Na fotografijama su zastupljene scene koje svedoče o preprekama sa kojima su se suočavali pripadnici ove jedinice, ali i brojni živopisni prikazi porušenih zgrada i mostova, civilnog stanovništa, itd. Album je u privatnom vlasništvu i do sada je bio nepoznat našoj javnosti. Priređivači su dr Danilo Šarenac, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju i Samojko Cvijanović, profesor istorije.