Pašina sofra…

(Izvor: Internet)

Kada su turske paše zajedno sa svitom i haremom putovale kroz Kneževinu Srbiju, bilo je potrebno da im se izađe u susret i obezbedi sve neophodno za putovanje. Stanovništvo je bilo u obavezi da veziru obezbedi potrebnu hranu i konak, te spokoj prilikom proputovanja. Cirkularna obaveštenja o kretanju Turaka slana su upraviteljima varoši i drugim predstavnicima srpskih vlasti. Konak koji je trebalo da im se obezbedi iziskivao je angažovanje stanovnika varoši kroz koje su prolazili, a putem Ministarstva inostranih dela Kneževine Srbije, račun koji bi napravili prilikom odmora upućivan je Ministarstvu finansija, kako bi kasnije bio izmiren. Prilikom prolaska Husrev-paše, muhafiza Beograda i njegovog harema kroz Srbiju, 1839, od Aleksinca do Beograda, paša je konakovao u Paraćinu, Jagodini, Smederevskoj palanci, Batočini i Grockoj, a sve račune koje je napravio njegov harem uputio je Ministarstvu inostranih dela.

Samo u Batočini, u kojoj su paša i njegov harem konačili 4. septembra 1839. napravljen je sledeći „konto“ u iznosu od 742 groša, a svita je pojela sledeće:

 • 56 Oka leba po 24 pare                               
 • 450 Oka ječma po 20 para                             
 • 600 Oka sena po 6 para                               
 • 30 Oka mesa po 1 groš                                
 • 10  Pilića po 1 groš i 20 para               
 • 9 Glavica kupusa po 30 para                        
 • 22 Oke grožđa po 20 para                               
 • 2  Lubenice po 1 groš                              
 • 3 Oke crnog luka po 1 groš i 10 para          
 • 6 ¼  Oke melka kiselog i slatkog po 1 groš
 • 7 Oka pirinča po 3 groša                       
 • 4 Oke masla po 6 groša                               
 • 1 ½  Oka sirćeta po 1 groš i 20 para                 
 • 32 Jaja po 3 pare 2                                      
 • 2 Oke brašna čisto prosejanog po  30 para
 • 1 Oka soli po 1 groš                                
 • 1 Oka rakije po 3 groša                                
 • 1 Oka sira po 3 groša                   
 • 3 1/4 Oke meda po 3 groša                       
 • 1 1/2 Oka rakije šljivovice po 2 groša
 • 2 Oke sveća po 6 para                               
 • 12 ½  Oka vina dato tur.kočijašu               
 • 5 Konja jer su 5 posustali u Batočini       

Oka je bila mera kojom je izražavana količina čvrstih i tečnih proizvoda. Koristile su se razne oke (turska, mletačka, dubrovačka, bečka). U Srbiji se koristila turska oka, koja je iznosila oko 1,26 kg/l (1 kg/l – 0,794 oka).

IZVOR: Državni arhiv Srbije, ZMP, 7364.

Piše: Irena Kolaj Ristanović