PITANjE PRESTONICE KNEŽEVINE SRBIJI III DEO : „BITKA“ ZA BEOGRAD

„Mačem izvojevana sloboda, morala je da se mačem i brani dok se pravno ne prizna i zvanično ne garantuje“. U većoj meri posle dobijanja Hatišerifa 1830. ovakvo stanje se drastično izmenilo. Kragujevac je postao tesan „da primi ceo onaj svet koji prestonica neophodno privlači“, namirnice su često i iz  Beograda donošene, što je dizalo cene, neudobnost raspoloživog smeštaja, loše higijenske prilike i nedostatak vode, što je sveukupno pred srpske vlasti stavilo ponovo izbor prestonice. Pitanje Beograda kao prestonice bilo je u tuđim rukama i predmet diplomatskih razgovora Petrograda i Carigrada. Srpski knez nije sedeo „skrštenih ruku“. „Glavu“ je okretao ka Smederevu i Topčideru. Smederevo je privlačilo položajem na Dunavu, neposrednim vezama sa Austirijom, „velikom istorijskom tradicijom i prijatnošću i bujnošću svoje okoline“. Uprkos navedenom, Topčider je bio ozbiljniji kandidat. Knez se nosio mišlju da će srpsko stanovništvo napustiti Beograd jer sa „Turcima ne može živeti“ i osnovati svoju „srpsku varoš“. „Kada ne mogu da prisvojim sadašnju varoš, onda hoću da je privučem sebi“- ukazivao je srpski knez francuskom diplomati Boa Le Kontu. Nošen ovim razmišljanjem sagradio je konak 1831. koji i danas krasi ovaj deo Beograda.

Prevladalo je rešenje koje se od početka nametalo kao prirodno. Po 15. članu Hatišerifa iz 1830. „beogradski grad, kao i ostali gradovi koji postoje u Srbiji od davnih vremena, imali su da i dalje ostanu u rukama turskih garnizona, dok je svim ostalima muslimanima koji ne pripadaju garnizonima, bilo zabranjeno stanovanje u Srbiji“. Na ovaj način Beograd je došao u srpske ruke. No nije dugo trajalo „veselje“, ovaj član znatno je izmenjen Novim hatišerifom od 1833. kojim je muslimanskom stanovništvu u gradovima dat rok od pet godina da prodaju svoja imanja, a u predgrađu zagarantovana bezbednost. Knez se nije pokolebao i nastavio je „bitku“ za prestonicu.

Zidari i ostali majstori i radnici počeli su da opsedaju Savamalu. Već 1834. knez Miloš je naručio materijal iz Arada i Segedina kako bi u ovom delu Beograda podigao dvor „po evropejskom načinu“. Sve je bilo pod budnim okom binaemina (upravitelja izgradnje) Tome Vučića Perišića. Tokom 1835. „gradi se velika savetska zgrada, kasarna za vojsku, zgrada za sud, menzulana i druge javne i privatne zgrade“.

Ovakvi građevinski poduhvati nisu odgovarali veziru Vedžihi Mahmut-paši, a bio je obavešten i Carigrad. Traženo je da se obustave radovi koji nisu imali dozvolu carske vlasti sve dok se knez Miloš lično u Carigradu „sa sadriazamom i Devletom o tome ne sporazume“. Nije čekao srpski knez ovu „građevinsku dozvolu“, već je nastavio radove smatrajući da ništa nije sporno da gradi u skladu sa odredbama hatišerifa. Situacija se dodatno pogoršala dolaskom vezira Jusuf-paše koji je prema srpskoj građevinskoj inicijativi zauzeo još oštriji stav. Lukavo je izvršio konfiskaciju nepokretne imovine Turaka, kako bi sprečio njihovo iseljavanje i proglasio je državnim dobrom. Sve je ovo ozvaničio novi ferman iz Stambola 1835. Koliko su kazne bile drakonske za prodaju imovine „kom drugom narodu“ svedoči sledeći citat: „Ako, pak, neko proda svoje imanje „kom drugom narodu“ i mimo ove visoke zapovesti, ovlašćen je vezir da takvog Turčina, za kaznu i za primer drugima, obesi pred vratima svoje kuće.“

Pitanje obnove Batal džamije koja je stajala zapuštena i u neupotrebljivom stanju postalo je političko. Knez Miloš je protestvovao, a turska strana uveravala „da su po sredi samo verske, a nikako političke pobude“. „Krivica“ je prebačena na inženjera Etem-bega koji je prilikom obilaska grada video da u ovoj bogomolji „svinje leže“ i predložio da se obnovi. Srpski knez je ostao tvrd, nije dozvolio obnovu i opredelio se da srpsku majstorsku čaršiju „podigne baš kod Batal džamije pored kragujevačkog puta“. Kako je gradnja odmicala i kako se doseljavanje istaknutih srpskih činovnika intenziviralo, vezir je bio sve nervozniji. Ukazivao je srpskom knezu da bi premeštanje prestonice ugrozilo mir između Srba i Turaka i ličnu knez Miloševu bezbednost. Knez Miloš se nije uplašio već je „u leto 1835 godine preuzeo svoje prvo putovanje u Carigrad“ kako bi lično pokrenuo pitanje prestonice. Unutrašnje političke prilike stavile su u drugi plan bitku za prestonicu.

Piše: Rade Ristanović