Vojska i Nišlije

Tokom međuratnog perioda kao važan vojni centar Niš je bio grad u kojem su rame uz rame živeli obični građani i veliki broj vojnika. Od ključne važnosti bilo je da oficiri i vojnici obrate pažnju na svoje ponašanje van posla kako ne bi „osramotili uniformu i okaljali ugled vojske“. Išlo se do takvih detalja da su Više instance  sugerisale da oficiri ne drže ruke u džepovima na ulici, puše na javnim mestima i nepropisno nose delove uniforme. 

No, nisu se svi pridržavali navedenih smernica. Zabeleženi su slučajevi da su mlađi vojnici dobacivali devojkama na ulicama, pa čak i vređali kćeri uglednih Nišlija. Zbijale su se i šale na nacionalnoj osnovi. Nije izolovan primer bio i da su oficiri koristili svoj čin i položaj „da bi se nametali damama koje su u društvu podoficira“. Poseban problem bio je preterana konzumacija alkoholnih pića. Kako ukazuje istoričar Dalibor Velojić „u ovakvom stanju dolazilo je do ispada koji su oficirima nanosili štetne posledice“. U kafanskom zanosu pojedinci su se previše opuštali i komandovali muzičarima dok im pevačice sede za stolom. Ovakve terevenke obično su završavane tučom u kojima su stradale šapke, epolete i drugi delovi uniforme. 

Više instance oštro su kažnjavale ovakve prestupe. Jedan od primera je Ivan Štirnačić. Nakon što je konzumirao “dobru kapljicu” potporučnik Štirančić špartao je metodom cik cak niškim ulicama rapsojasan i bez sablje. U ovom stanju pao je pred fijaker, ali je svom srećom prošao bez ozleda.  Malo manje sreće imao je sa svojim nadležnim. Pronašao ga je dežurni oficir, priveo, a za svoje nedolično ponašanje dobio je 25 dana zatvora. Mlađi koji su okarakterisani kao pokretači i glavni nosioci ovakvog ponašanja kažnjavani su još drastičnije. Potporučnik Milutin Milovanović dobro je zapamtio jedan martovski dan 1926. kad je u grad izašao bez rukavica. Ovaj kiks koštaće ga 28 dana samovanja u pritvoru.

Piše: Rade Ristanović

Više o ovoj temi u: Dalibor Velojić, Vojska u Nišu 1918-1941, Leposavić 2014.