друштво за урбану историју

У издању Друштва за урбану историју и Издавачког предузећа “Филип Вишњић” публикована је књига “Статус вакуфских добара у Кнежевини Србији (1878-1882): прилог проучавању османске баштине”, Ирене Колај Ристановић, асистента на Катедри за оријенталну филологију Филолошког факултета у Београду.”Вакуфи су као друштвене установе одиграли значајну улогу у друштвеном животу муслимана и осталих поданика Османског царства. Задужбински објекти ове врсте имали су вишеструки значај уколико узмемо у обзир њихову верску, образовну, привредну и комуналну функцију. Чинили су и условили развој османског града…Вакуфи у јужним крајевима Кнежевине Србије, те касније Краљевине Србије нису се ни мало разликовали од оних који су оснивани широм Османског царства.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *