Kapitalno delo o stambenoj arhitekturi međuratnog Beograda

U izdanju Zavoda za zaštitu spomenika Beograd i Univerziteta u Beogradu izašla je monografija “Stambena arhitektura Beograda 1918-1941.” autorke dr Vladane Putnik Prica, naučne saradnice Filozofskog fakulteta u Beogradu. Knjiga predstavlja “opsežno istraživanje razvojnih tokova stambene arhitekture, tokom kojih su ispitani različiti aspekti u okviru teme, prevashodno na osnovu terenskog rada, arhivske dokumentacije i   periodike.

“Poglavlja su koncipirana u četiri velike celine: Urbanistički razvoj Beograda, Fasada je odelo zgrade: stilski razvoj stambene arhitekture međuratnog Beograda, Enterijer je duša zgrade: razvoj prostorne organizacije i dizajna enterijera i Fenomeni. Sa ovom strukturom polazi se od opšteg ka pojedinačnom, uz pet potpoglavlja u okviru celine koja se bavi fenomenima vezanim za stambenu arhitekturu međuratnog Beograda. Istraživanje je obuhvatilo uzorak od 2.133 primera stambene arhitekture na terenu na osnovu kojeg je načinjen uži reprezentativni uzorak od 566 dosijea sa projektnom dokumentacijom Istorijskog arhiva Beograda u periodu od 2017. do 2020. godine.”

Tekst preuzet sa: https://beogradskonasledje.rs/aktuelnosti/monografija-stambena-arhitektura-beograda?_rstr_nocache=rstr35262a0a98165403