Nova knjiga u izdanju Društva za urbanu istoriju

Treći Rajh i Jugoslavija: Ekonomija straha, 1933-1941
Treći Rajh i Jugoslavija: Ekonomija straha, 1933-1941
U izdanju Društva za urbanu istoriju objavljena je knjiga Perice Hadži-Jovančića “Treći  Rajh i Jugoslavija: Ekonomija  straha, 1933-1941”. Fokus ove knjige je na ekonomskim i političkim odnosima dve države pre nemačkog napada na Jugoslaviju 6. aprila 1941. godine. Priča prati odnose između Trećeg rajha i Jugoslavije, pre svega, iz ekonomske perspektive, dok politika čini pozadinu u okviru koje se odvijala međusobna trgovinska razmena i ostvarivali privredni uticaji. Autor preispituje postojeće teorije po kojima je ekonomija bila tek sredstvo za ostvarivanje spoljnopolitičkih ciljeva Nemačke. Naprotiv, Hadži-Jovančić posmatra ekonomske odnose iz perspektive privrednih potreba obe zemlje u posmatranom periodu, finansijskih i ekonomskih politika koje su vođene u obe države tokom tridesetih godina dvadesetog veka, te kontinuiteta sa privrednim odnosima između Nemačke i Jugoslavije tokom prethodne decenije. U isto vreme, detaljno analizirajući neobjavljenu arhivsku građu, autor preispituje međusobne političke odnose ove dve države iz nove perspektive – one koja pokazuje više razumevanja za jugoslovenske motive, te analizira dublje posledice nemačko–jugoslovenskih odnosa po sudbinu Jugoistočne Evrope i politiku drugih velikih sila zainteresovanih za region. Hadži-Jovančić zaključuje da je nasuprot ukorenjenom stavu u istoriografiji, kao i uprkos svojoj velikoj zavisnosti od nemačkog tržišta za izvoz njenih proizvoda, Jugoslavija uoči Drugog svetskog rata zadržala, kako političku tako i ekonomsku slobodu odlučivanja u pretećoj senci Trećeg rajha. Tek su komplikovane međunarodne okolnosti koje su se nalazile van kontrole Jugoslovena dovele do snishodljivijeg stava vladajućih krugova u Beogradu prema zahtevima nacističke Nemačke. “Zasnovana na ozbiljnom arhivskom istraživanju, ova knjiga nudi originalan i ubedljiv prikaz napora Jugoslavije da se prilagodi rastućoj moći i agresiji nacističke Nemačke. Hadži-Jovančić istražuje ekonomske i političke tenzije u jugoslovenskoj spoljnoj politici i opisuje borbu Beograda da zaštiti svoju slobodu odlučivanja i manevrisanja u svetu u kome su se takve mogućnosti sužavale vrtoglavom brzinom.” KRISTOFER KLARK, Regijus profesor istorije, Univerzitet u Kembridžu