Zimske (ne)prilike u okupiranom Beogradu

Izvor (https://www.facebook.com/crnobeli.beograd/photos/a.146242158765425/146242162098758/)

Prva zima pod okupacijom tokom Drugog svetskog rata bila je izuzetno oštra i odlikovale su je niske temperature i velike snežne padavine. Kako su se tadašnji putari, ali i uopšteno gradske vlasti, borile sa snežnom nemani saznajemo iz sledećih redova: “Sa dolaskom nove 1942. godine nisu otišli problemi beogradskih putara, koji su umesto u svojim domovima novogodišnje praznike morali da provode na ledom i snegom okovanim beogradskim ulicama.  Osnovni problem bio je „nedostatak dovoljnog broja prevoznih sredstava“, nedovoljno „radne snage i smanjenog vremena.“ Navedeno je iziskivalo da se reorganizuje „služba za održavanje čistoće u gradu“, kako se navodi u „Novom vremenu“ od 14. januara 1942. Ulice Beograda podeljene su na četiri rejona, u kojima je ulice čistilo 1.300 radnika, što je bilo 925 ljudi više od broja angažovanih pre ove reorganizacije. Prioritet su po novom planu imale glavne saobraćajnice, a zatim se „pristupa raščišćavanju poprečnih ulica koje te saobraćajnice vezuju“. 

Nisu svi Beograđani bili tako savesni. Novine su u februaru izveštavale da pojedini građani „nisu ni pomislili da očiste i ostružu led pa čak i da takva opasna mesta pospu pepelom ili čime sličnim“. Koliko je situacija bila dramatična svedoči i naredba Uprave grada Beograda prema kojoj je za ovakav prekršaj bila predviđena kazna od 30 dana zatvora i prinudni rad, te da je u februaru kažnjeno oko 100 građana.  Ništa manju opasnost nisu izazivali ni oni građani koji su nesavesno čisteći led sa krovova prekidali električne kablove, što je ometalo pravilno snabdevanje električnom energijom i dovodilo u opasnost prolaznike. Ovo je navelo Direkciju tramvaja i osvetljenja da upozori Beograđane da će lice koje je prouzrokovalo kvar „snostiti punu moralnu, materijalnu i krivičnu odgovornost“.” Izvor: Rade Ristanović, “U službi građana”: komunalno pitanje u Beogradu na stranicama kolaboracionističke štame, u: Kolaboracionistička štampa u Srbiji 1941-1944, knj. 2, 151-184.

Nisu samo putari prve dane u novoj godini provodili na ulicama sa lopatama u rukama. Ministarstvo prosvete naredilo je direktorima gimnazija da pozovu svoje đake da pomognu da „se Beograd što pre očisti od snežnih smetova“. Kako su iz perspektive novinara beogradski srednjoškolci obavljali ovaj vanškolski zadatak saznajemo iz sledećih redova: „Prolaznici koji su se zatekli oko 10 časova na Terazijama videli su jednu retko prijatnu sliku. Učenici viših razreda Devete i Druge muške gimnazije rasčišćavali su sneg na Terazijama. Iako je temperatura iznosila 16 stepeni ispod nule učenici viših razreda čistili su sneg s velikim oduševljenjem. U njihovim rukama lopate su brzo radile kao i pera.“